Najbliższe imprezy

VideoMusic


 

Kontakt

Regulamin

REGULAMIN KLUBU BLUE STAR

1. Prawo wstępu do klubu Blue Star mają:
– osoby pełnoletnie posiadające dowód osobisty,
– osoby posiadające karty klubowe wydane przez klub, takie osoby wpuszczane są poza kolejnością.
– przedstawiciele służb państwowych i medycznych uprawnionych do czynności kontrolnych na podstawie ważnej legitymacji.
2. Wstęp do klubu odbywa się na podstawie zakupionego biletu w kasie klubu.
3. Osoby posiadające kartę klubowa będą wpuszczani poza kolejnością
4. Rezerwacja loży, stolików są płatne w kasie klubu w zależności od ilości miejsc. Koszt rezerwacji wynosi od 10 do 20 złotych. (cena nie dotyczy imprez Sylwester, Andrzejki, Ostatki )
5. Opłata za rezerwacje stolika i loży oraz cena za bilet nie podlega negocjacji i nie jest zwracana w przypadku opuszczenia klubu.
6. Obsługa oraz ochrona może odmówić wstępu do klubu każdej osobie bez podania przyczyny.
Zakaz wstępu będzie szczególnie stosowany w przypadku:
– osób zachowujących się wulgarnie w stosunku do obsługi klubu i osób trzecich.
– osób niestosownie ubranych tj. bluzy z kapturem, spodnie dresowe oraz krótkie spodenki sportowe.
– osoby pod wpływem alkoholu i środków odurzających.
7. Przy wejściu do klubu każda osoba musi poddać się kontroli osobistej przez pracowników ochrony oraz okazać dokument tożsamości tj. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy. Każde działanie podejmowane przez pracowników ochrony ma na celu zapewnienia bezpieczeństwa zarówno klubowiczom jak i obsłudze.
8. Uczestnicy mogą być narażeni na poślizg na śliskiej posadzce lub schodach bądz uderzenie o elementy zabezpieczające. W przypadku częściowego lub stałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego poślizgiem lub uderzeniem o wyżej wymienione elementy uczestnicy nie będą ubiegać się o odszkodowanie gdyż kupując bilet akceptuje ten regulamin. (wchodzi na własna odpowiedzialność)
9. Za szkody materialne wyrządzone na terenie klubu osoba uczestnicząca w imprezie ponosi pełną odpowiedzialność finansową.
10. Osoba kupujące bilet wyraża zgodę na fotografowanie oraz filmowanie swojego wizerunku i umieszczenia go na stronie klubu www.club-bluestar.pl oraz na naszym koncie na facebooku.
11. Wejście na teren klubu Blue Star oznacza bezwzględną akceptacje niniejszego regulaminu.
12. Blue Star jest lokalem monitorowanym
13. Osoby przebywające w klubie są zobowiązane zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób.
14. Osobom wchodzącym do klubu i przebywającym w klubie zabrania się:
– wnoszenia do klubu wszelkich napojów chłodzących i alkoholu.
– wnoszenia do klubu środków odurzających.
– posiadanie i wnoszenieostrych narzędzi i innych przedmiotów które mogą zagrażać bezpieczeństwu osób przebywających w klubie.
– wchodzenia do pomieszczeń i miejsc które są przeznaczone tylko dla pracowników klubu.
15. Osoby nie przestrzegające powyższych zakazów i niestosujących się do poleceń obsługi zostaną usunięte z terenu klubu co może być jednoznaczne z dożywotnim zakazem wstępu.
16. Na terenie klubu obowiązuje zakaz palenia papierosów, palenie odbywa się na wyznaczonej dużej sali. Osoby nie przestrzegające tego zakazu muszą być świadome o konsekwencjach finansowych.
17 .W klubie obowiązuje zakaz opuszczenia klubu w czasie trwania imprezy, w sytuacjach wyjątkowych po zezwoleniu przez ochronę zgodę można uzyskać. Osoba która opuści klub bez zgody ochrony aby wejść musi nabyć kolejny bilet.
18. W przypadku niewłaściwego zachowania się osoby w czasie trwania imprezy osoby to widzące proszone są o powiadomienie pracowników ochrony celem zapewnienia bezpieczeństwa klubowiczom. Gwarantujemy pełna dyskrecje!!!
19. Osoby które rażąco łamię prawo będą przekazywane Policji.
20. W przypadku naruszenia przez klienta regulaminu Klubu Blue Star oraz bezpieczeństwa ochrona lub selekcja ma prawo do odmowy wstępu lub wydalenia klienta z terenu obiektu w przypadku uczestnictwa w imprezie. Każdorazowe poniesione koszta związane z pobytem w klubie nie będą Klientowi zwracane
21. Osoby które w czasie trwania imprezy zakupiły napoje podawane w opakowaniach szklanych zobowiązane są;
– trzymania ich na odpowiednim miejscu ; stoliki, blaty koło sali tanecznej oraz na barach
– osoby które pozostawią napoje w szklankach oraz butelkach napełnione napojem w miejscach takich jak: schody, podłoga, parkiet do tańczenia, wokół dj-ki będą zbierane przez obsługę klubu.
22. Zabrania się spożywania napojów oraz palenia papierosów w miejscach do tańczenia, Dance Arena oraz Sali Klubowej.

 

© 2015 Club Blue Star. All Rights Reserved.